Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 46 126 284 56 32 3.18
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 55 138 258 71 22 3.24
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 40 145 254 80 25 3.17
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 50 134 270 64 26 3.22
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 58 156 243 63 24 3.30
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 54 164 239 61 26 3.29
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 46 145 253 66 34 3.19
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 41 129 257 81 36 3.11
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 49 139 262 66 28 3.21
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 51 131 260 68 34 3.18
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 59 155 249 57 24 3.31
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 43 126 271 75 29 3.15
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 40 116 266 87 35 3.07
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 47 141 267 63 26 3.22
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 42 134 261 75 32 3.15
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 31 97 263 114 39 2.94
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 38 129 247 96 34 3.08
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 36 125 245 98 40 3.03
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 66 145 227 66 40 3.24
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 101 137 224 55 27 3.42
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 96 154 217 57 20 3.46
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 53 144 259 57 31 3.24
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 55 118 255 70 46 3.12