Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 73 106 150 37 23 3.43
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 72 107 164 27 19 3.48
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 73 114 149 36 17 3.49
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 78 124 143 26 18 3.56
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 91 109 147 27 15 3.60
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 92 119 133 27 18 3.62
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 78 96 160 33 22 3.45
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 74 108 147 28 32 3.42
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 70 106 156 34 23 3.43
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 69 106 154 35 25 3.41
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 73 100 161 38 17 3.45
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 76 108 150 35 20 3.48
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 65 97 159 42 26 3.34
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 68 101 161 38 21 3.40
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 68 113 153 29 26 3.43
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 61 101 158 38 31 3.32
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 68 120 145 30 26 3.45
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 70 107 142 41 29 3.38
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 69 106 148 34 32 3.38
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 103 111 127 26 22 3.63
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 99 110 132 28 20 3.62
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 74 107 146 35 27 3.43
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 72 110 137 35 35 3.38