Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 76 130 257 67 28 3.28
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 74 143 252 65 24 3.32
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 71 138 251 69 29 3.27
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 76 141 247 63 31 3.30
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 86 138 234 71 29 3.32
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 90 144 233 62 29 3.37
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 76 131 247 67 37 3.25
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 73 119 246 80 40 3.19
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 69 148 243 63 35 3.27
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 85 138 236 67 32 3.32
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 71 146 235 72 34 3.27
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 68 137 241 80 32 3.23
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 64 114 245 90 45 3.11
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 73 150 235 67 33 3.29
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 80 127 232 90 29 3.25
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 60 115 243 85 55 3.07
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 76 122 227 93 40 3.18
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 69 108 254 91 36 3.15
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 73 138 226 62 59 3.19
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 138 134 196 55 35 3.51
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 129 150 210 39 30 3.55
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 95 132 240 61 30 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 86 125 233 71 43 3.25