Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 40 67 122 36 14 3.30
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 39 73 117 40 10 3.33
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 36 67 131 33 12 3.29
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 36 69 122 38 14 3.27
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 41 76 117 30 15 3.35
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 41 83 108 36 11 3.38
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 34 67 119 44 15 3.22
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 38 71 117 37 16 3.28
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 40 62 121 41 15 3.25
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 34 85 106 34 20 3.28
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 35 79 116 32 17 3.30
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 35 65 126 32 21 3.22
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 30 64 109 52 24 3.09
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 35 70 120 34 20 3.24
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 39 70 112 41 17 3.26
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 29 61 120 44 25 3.09
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 37 63 123 41 15 3.24
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 34 66 117 42 20 3.19
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 36 69 104 35 35 3.13
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 59 78 98 29 15 3.49
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 62 74 103 26 14 3.52
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 38 77 111 30 23 3.28
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 37 63 114 44 21 3.18