Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 47 107 204 59 19 3.24
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 51 128 188 54 15 3.33
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 38 124 202 56 16 3.26
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 45 116 201 52 22 3.25
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 51 132 184 52 17 3.34
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 52 127 189 51 17 3.33
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 51 113 181 63 28 3.22
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 45 119 186 66 20 3.24
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 44 121 190 61 20 3.25
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 49 132 178 55 22 3.30
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 43 120 197 56 20 3.25
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 35 116 202 62 21 3.19
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 35 99 188 86 28 3.06
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 41 122 197 54 22 3.24
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 37 128 188 62 21 3.22
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 34 95 181 92 34 3.01
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 43 109 185 72 27 3.16
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 38 104 193 75 26 3.12
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 48 112 170 64 42 3.14
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 79 122 167 44 24 3.43
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 78 137 149 54 18 3.47
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 49 122 179 58 28 3.24
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 47 112 173 62 42 3.14