Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 37 61 191 109 90 2.68
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 33 64 179 115 97 2.63
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 38 64 193 105 88 2.71
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 38 82 199 87 82 2.81
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 99 102 156 68 63 3.22
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 67 103 178 70 70 3.06
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 56 85 192 77 78 2.93
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 63 85 179 80 81 2.94
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 50 87 179 94 78 2.87
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 55 103 179 81 70 2.98
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 52 79 195 90 72 2.90
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 47 69 194 103 75 2.82
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 46 60 181 109 92 2.71
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 55 88 185 94 66 2.94
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 55 77 183 89 84 2.86
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 43 66 175 107 97 2.69
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 37 66 169 99 117 2.60
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 38 77 167 105 101 2.68
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 65 110 167 77 69 3.05
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 89 99 156 78 66 3.14
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 112 115 152 60 49 3.37
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 71 100 164 84 69 3.04
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 52 91 172 81 92 2.86