Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 70 83 323 229 205 2.54
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 73 68 257 214 298 2.35
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 69 90 318 212 221 2.53
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 76 112 329 189 204 2.63
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 129 138 323 151 169 2.90
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 98 140 341 159 172 2.82
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 80 135 328 160 207 2.69
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 75 126 314 188 207 2.64
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 69 107 330 190 214 2.59
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 82 140 336 170 182 2.75
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 80 115 350 178 187 2.70
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 76 100 311 205 218 2.57
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 68 81 288 205 268 2.42
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 81 111 313 200 205 2.63
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 68 100 313 195 234 2.53
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 68 89 288 195 270 2.44
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 64 84 270 174 318 2.34
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 68 111 287 168 276 2.48
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 103 148 336 134 189 2.83
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 140 152 324 133 161 2.97
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 176 177 299 111 147 3.14
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 108 129 337 151 185 2.81
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 94 124 347 143 202 2.74