Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 82 104 374 253 252 2.54
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 81 94 303 238 349 2.36
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 84 105 366 249 261 2.53
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 84 133 371 252 225 2.62
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 162 195 351 165 192 2.97
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 107 182 379 201 196 2.82
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 98 168 376 197 226 2.73
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 92 152 360 210 251 2.65
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 76 144 366 237 242 2.60
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 101 178 384 199 203 2.79
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 94 149 392 214 216 2.71
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 75 127 392 223 248 2.58
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 68 103 326 257 311 2.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 73 131 388 242 231 2.60
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 68 121 369 233 274 2.51
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 64 123 338 230 310 2.44
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 72 102 306 196 389 2.32
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 78 111 354 207 315 2.46
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 121 205 338 172 229 2.83
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 143 186 357 168 211 2.89
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 176 236 338 132 183 3.08
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 119 191 365 184 206 2.84
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 103 185 367 168 242 2.75