Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 135 150 393 147 138 3.00
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 113 144 385 158 163 2.88
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 129 188 376 143 127 3.05
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 148 184 376 129 126 3.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 165 195 358 124 121 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 163 182 368 125 125 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 156 198 333 140 136 3.10
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 138 196 361 134 134 3.07
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 138 204 358 140 123 3.10
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 161 209 349 129 115 3.18
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 150 185 357 149 122 3.10
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 137 182 370 151 123 3.06
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 140 158 343 168 154 2.96
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 154 186 349 154 120 3.10
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 135 168 369 160 131 3.02
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 119 158 364 160 162 2.91
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 114 149 354 182 164 2.86
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 132 168 344 157 162 2.95
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 168 201 347 130 117 3.18
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 189 187 349 131 107 3.23
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 220 232 312 115 84 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 155 211 352 141 104 3.18
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 157 184 338 134 150 3.07