Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 101 174 409 183 114 2.96
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 78 172 378 200 153 2.82
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 96 201 378 184 122 2.96
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 96 215 387 178 105 3.02
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 136 217 372 157 99 3.14
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 137 201 375 164 104 3.10
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 119 213 370 156 123 3.05
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 106 205 369 177 124 2.99
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 111 194 377 179 120 3.00
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 134 193 400 147 107 3.10
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 106 184 407 163 121 2.99
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 95 185 393 179 129 2.94
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 83 165 370 191 172 2.79
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 98 196 386 167 134 2.96
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 96 200 385 170 130 2.96
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 88 164 378 194 157 2.83
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 85 150 384 193 169 2.78
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 120 181 353 171 156 2.94
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 134 224 339 147 137 3.07
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 158 178 378 153 114 3.12
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 211 245 309 128 88 3.37
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 117 206 384 158 116 3.05
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 119 197 339 158 168 2.94