Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İletişim Fakültesi Gazetecilik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 86 107 407 178 139 2.81
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 72 117 375 206 147 2.74
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 79 125 397 179 137 2.81
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 83 143 400 158 133 2.87
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 108 174 384 148 103 3.04
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 105 171 385 144 112 3.01
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 101 171 383 139 123 2.99
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 93 166 384 152 122 2.95
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 85 152 403 167 110 2.93
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 105 162 396 143 111 3.01
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 83 155 408 158 113 2.93
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 83 135 413 173 113 2.89
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 71 129 393 187 137 2.79
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 81 157 397 158 124 2.91
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 69 145 382 185 136 2.81
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 63 123 371 196 164 2.70
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 60 130 365 177 185 2.68
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 74 140 368 176 159 2.78
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 107 167 378 145 120 3.00
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 103 177 385 144 108 3.03
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 131 180 379 130 97 3.13
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 86 165 398 152 116 2.95
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 91 158 383 146 139 2.91