Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İletişim Fakültesi Gazetecilik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 132 155 501 236 213 2.80
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 110 161 453 282 231 2.71
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 118 164 498 264 193 2.80
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 118 205 490 231 193 2.86
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 175 237 469 187 169 3.05
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 142 250 478 199 168 3.00
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 147 221 458 207 204 2.92
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 144 198 467 211 217 2.87
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 135 192 474 243 193 2.86
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 153 223 475 206 180 2.97
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 130 187 495 235 190 2.86
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 125 172 492 256 192 2.82
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 114 161 459 279 224 2.73
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 119 198 499 226 195 2.85
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 113 172 460 286 206 2.76
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 104 158 437 279 259 2.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 116 146 431 283 261 2.65
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 115 172 460 252 238 2.74
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 152 220 467 205 193 2.95
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 187 225 473 178 174 3.06
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 194 272 465 158 148 3.17
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 136 195 481 244 181 2.89
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 144 204 455 209 225 2.86