Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hukuk Fakültesi Hukuk
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 208 337 817 249 179 3.08
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 164 289 730 361 246 2.87
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 196 392 797 232 173 3.12
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 203 408 774 241 164 3.14
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 274 412 710 228 166 3.22
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 236 418 724 237 175 3.17
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 274 381 700 248 187 3.17
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 205 349 757 271 208 3.04
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 210 409 792 217 162 3.16
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 240 370 768 241 171 3.15
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 167 354 803 289 177 3.03
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 164 337 803 288 198 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 154 313 759 313 251 2.89
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 174 378 772 280 186 3.04
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 175 328 743 331 213 2.96
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 156 274 748 356 256 2.84
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 147 273 724 359 287 2.80
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 190 350 743 293 214 3.01
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 212 386 725 220 247 3.05
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 212 344 735 261 238 3.02
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 213 356 693 298 230 3.01
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 181 319 727 306 257 2.92
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 222 357 707 257 247 3.03