Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 38 56 129 40 32 3.09
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 32 62 126 46 29 3.07
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 29 66 131 42 27 3.09
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 29 75 124 39 28 3.13
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 42 69 115 39 30 3.18
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 46 66 118 31 34 3.20
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 38 51 124 37 45 3.00
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 35 58 128 33 41 3.04
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 32 63 125 40 35 3.06
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 44 71 105 45 30 3.18
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 33 63 124 41 34 3.07
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 36 53 124 39 43 3.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 28 55 125 45 42 2.94
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 33 66 117 41 38 3.05
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 29 60 122 39 45 2.96
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 29 46 131 30 59 2.85
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 30 65 125 36 39 3.04
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 41 54 127 34 39 3.08
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 39 67 111 36 42 3.08
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 53 64 111 33 34 3.23
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 54 75 114 24 28 3.35
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 35 64 117 45 34 3.07
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 45 52 115 36 47 3.04