Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 28 27 107 47 39 2.83
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 24 46 106 33 39 2.93
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 23 34 107 48 36 2.84
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 23 49 100 43 33 2.94
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 32 55 94 38 29 3.09
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 29 54 96 36 33 3.04
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 22 46 97 45 38 2.88
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 24 38 100 49 37 2.85
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 26 39 99 55 29 2.91
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 33 47 99 39 30 3.06
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 22 38 103 47 38 2.83
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 21 42 88 57 40 2.79
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 18 34 90 57 49 2.66
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 25 54 93 46 30 2.99
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 22 39 102 52 33 2.86
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 21 34 87 62 44 2.70
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 24 43 100 52 29 2.92
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 26 34 98 52 38 2.83
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 30 50 89 46 33 2.99
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 44 63 87 30 24 3.29
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 51 57 86 34 20 3.34
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 29 48 105 40 26 3.06
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 30 41 96 41 40 2.92