Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 35 45 166 70 24 2.99
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 38 65 160 54 23 3.12
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 35 59 148 72 26 3.01
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 36 64 153 70 17 3.09
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 52 65 145 51 27 3.19
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 50 68 144 56 22 3.20
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 35 63 140 66 36 2.99
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 34 52 145 70 39 2.92
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 33 50 164 67 26 2.99
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 35 77 147 56 25 3.12
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 36 71 140 66 27 3.07
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 41 52 141 74 32 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 26 50 142 82 40 2.82
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 31 68 155 58 28 3.05
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 36 56 162 61 25 3.05
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 28 38 159 70 45 2.81
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 27 72 153 64 24 3.04
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 30 52 172 57 29 2.99
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 39 83 130 55 33 3.12
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 61 92 131 36 20 3.41
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 61 105 124 33 17 3.47
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 42 83 151 40 24 3.23
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 33 63 145 59 40 2.97