Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 27 53 115 59 38 2.90
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 28 70 110 48 36 3.02
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 28 49 116 56 43 2.87
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 31 57 110 52 42 2.94
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 47 64 104 47 30 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 41 63 114 44 30 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 37 56 94 61 44 2.93
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 32 51 108 58 43 2.90
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 31 52 111 56 42 2.91
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 32 71 102 50 37 3.04
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 30 56 115 49 42 2.94
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 28 46 115 58 45 2.84
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 27 45 109 60 51 2.78
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 32 58 110 53 39 2.97
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 23 56 103 65 45 2.82
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 25 45 99 70 53 2.72
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 25 70 94 55 48 2.89
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 22 56 111 54 49 2.82
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 43 65 102 38 44 3.09
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 52 67 102 39 32 3.23
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 61 65 91 42 33 3.27
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 39 64 99 48 42 3.03
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 35 67 89 44 57 2.93