Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 27 54 155 83 43 2.83
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 33 67 140 79 43 2.91
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 24 57 150 86 45 2.80
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 25 61 150 77 49 2.82
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 46 72 139 63 42 3.05
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 27 90 145 58 42 3.01
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 25 65 142 71 59 2.80
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 23 61 133 87 58 2.73
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 24 68 137 96 37 2.85
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 32 75 141 68 46 2.94
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 27 55 163 72 45 2.85
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 32 62 131 86 51 2.83
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 17 56 127 87 75 2.59
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 24 64 155 77 42 2.86
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 20 67 143 81 51 2.79
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 21 63 116 89 73 2.64
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 21 69 139 79 54 2.79
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 29 68 127 80 58 2.81
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 35 74 135 61 57 2.91
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 43 110 121 47 41 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 48 119 115 43 37 3.27
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 30 87 136 63 46 2.98
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 33 76 133 58 62 2.89