Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 31 64 184 61 53 2.90
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 29 66 166 80 52 2.85
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 23 69 169 76 56 2.81
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 26 84 174 58 51 2.94
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 47 85 149 69 43 3.06
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 40 79 158 72 44 3.00
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 29 75 166 73 50 2.90
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 29 78 154 76 56 2.87
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 29 73 159 90 42 2.89
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 37 87 158 68 43 3.02
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 24 74 168 77 50 2.86
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 30 57 168 75 63 2.79
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 26 66 146 85 70 2.73
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 23 81 156 85 48 2.86
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 20 73 160 84 56 2.79
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 23 69 137 89 75 2.68
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 25 86 144 76 62 2.84
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 26 77 139 84 67 2.77
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 40 90 141 64 58 2.97
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 48 95 144 63 43 3.11
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 56 104 145 47 41 3.22
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 41 82 157 64 49 3.01
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 39 74 162 65 53 2.95