Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 53 112 263 95 63 2.99
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 50 112 238 115 71 2.92
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 53 123 241 106 63 2.99
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 56 130 242 93 65 3.03
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 97 121 213 86 69 3.16
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 73 136 230 83 64 3.12
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 62 134 220 89 81 3.01
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 53 110 218 121 84 2.88
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 58 132 226 103 67 3.02
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 58 94 246 112 76 2.91
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 47 113 240 108 78 2.90
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 49 114 238 109 76 2.92
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 41 107 217 124 97 2.78
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 50 109 245 114 68 2.93
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 57 115 211 131 72 2.92
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 41 112 187 142 104 2.73
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 50 95 213 138 90 2.79
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 48 89 205 134 110 2.71
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 64 125 197 107 93 2.93
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 126 138 193 70 59 3.34
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 117 152 196 70 51 3.37
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 89 137 210 86 64 3.17
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 90 121 194 86 95 3.04