Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 81 108 370 157 109 2.87
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 79 118 355 166 107 2.87
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 78 130 335 167 115 2.87
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 82 145 335 157 106 2.93
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 173 170 285 101 96 3.27
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 120 184 305 115 101 3.13
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 93 127 328 132 145 2.87
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 95 124 300 173 133 2.85
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 83 141 342 160 99 2.94
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 86 141 332 144 122 2.91
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 80 120 347 165 113 2.87
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 79 129 356 160 101 2.91
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 72 124 313 181 135 2.78
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 90 154 347 138 96 3.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 72 115 305 180 153 2.72
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 75 99 287 188 176 2.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 78 113 308 177 149 2.75
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 82 126 296 170 151 2.78
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 86 152 297 133 157 2.85
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 154 175 297 113 86 3.24
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 171 197 290 82 85 3.35
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 107 155 301 148 114 2.99
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 107 153 286 134 145 2.93