Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 50 145 439 160 102 2.87
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 52 172 400 176 96 2.90
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 48 154 431 157 106 2.87
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 53 178 394 168 103 2.90
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 157 219 333 108 79 3.30
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 101 217 361 133 84 3.13
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 79 170 370 151 126 2.92
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 67 171 341 182 135 2.84
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 62 185 398 147 104 2.95
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 65 181 380 153 117 2.92
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 66 155 408 157 110 2.90
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 67 152 399 172 106 2.89
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 44 138 390 186 138 2.74
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 71 176 418 134 97 2.99
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 55 133 378 211 119 2.77
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 47 123 347 227 152 2.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 58 152 352 187 147 2.76
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 53 148 359 183 153 2.74
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 88 171 331 152 154 2.87
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 174 211 324 100 87 3.32
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 181 228 327 84 76 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 97 194 381 129 95 3.08
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 91 185 345 131 144 2.94