Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 109 193 538 178 73 3.08
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 94 209 459 251 78 2.99
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 100 213 495 197 86 3.04
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 97 244 482 209 59 3.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 184 294 425 123 65 3.37
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 144 283 448 154 62 3.27
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 116 236 447 187 105 3.07
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 99 202 453 215 122 2.95
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 99 229 488 196 79 3.07
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 117 273 480 150 71 3.20
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 107 248 494 170 72 3.14
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 112 216 489 195 79 3.08
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 92 201 460 228 110 2.94
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 108 257 494 158 74 3.15
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 101 209 483 205 93 3.02
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 83 158 450 263 137 2.80
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 87 184 469 247 104 2.91
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 93 212 469 203 114 2.97
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 133 272 417 164 105 3.15
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 215 286 386 129 75 3.40
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 195 292 395 141 68 3.37
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 141 252 451 164 83 3.19
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 127 230 431 177 126 3.05