Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 105 163 380 138 129 2.97
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 97 147 354 159 158 2.85
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 95 169 363 164 124 2.94
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 104 175 364 151 121 2.99
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 140 183 337 122 133 3.08
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 129 180 336 135 135 3.04
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 99 168 334 151 163 2.88
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 102 171 310 155 177 2.85
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 101 179 349 151 135 2.96
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 109 183 340 149 134 2.98
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 110 167 367 154 117 3.00
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 106 174 361 150 124 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 96 152 343 158 166 2.84
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 98 181 363 147 126 2.98
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 83 142 332 173 185 2.74
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 81 138 317 167 212 2.68
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 82 153 316 182 182 2.75
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 83 165 323 175 169 2.80
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 117 171 308 141 178 2.90
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 152 200 289 133 141 3.10
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 154 198 315 131 117 3.15
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 102 184 331 149 149 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 126 175 312 141 161 2.96