Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 126 195 493 220 141 2.95
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 118 182 457 248 170 2.86
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 116 199 494 215 151 2.93
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 124 213 495 198 145 2.98
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 206 224 434 171 140 3.16
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 166 225 438 201 145 3.06
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 136 212 453 199 175 2.94
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 132 182 447 207 207 2.85
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 127 213 466 207 162 2.95
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 128 233 456 196 162 2.97
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 125 222 450 217 161 2.94
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 122 212 449 228 164 2.91
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 109 195 418 238 215 2.78
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 132 222 457 209 155 2.97
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 101 185 419 256 214 2.75
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 101 154 410 265 245 2.66
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 108 198 386 267 216 2.76
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 118 193 422 225 217 2.80
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 130 223 407 189 226 2.87
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 187 225 423 160 180 3.07
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 173 248 413 175 166 3.07
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 122 206 434 206 207 2.86
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 138 211 431 169 226 2.89