Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 203 234 751 312 235 2.92
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 186 228 661 369 291 2.80
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 191 254 698 346 246 2.88
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 203 290 702 311 229 2.96
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 325 303 645 265 197 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 236 322 688 278 211 3.05
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 215 266 660 316 278 2.90
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 195 239 626 327 348 2.77
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 197 257 713 320 248 2.90
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 206 275 692 303 259 2.92
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 205 269 718 309 234 2.94
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 186 296 687 318 248 2.92
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 170 248 646 358 313 2.77
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 219 295 680 327 214 2.99
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 163 235 635 369 333 2.73
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 170 222 579 364 400 2.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 165 229 615 352 374 2.69
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 196 292 657 305 285 2.89
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 240 332 620 269 274 3.00
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 313 346 604 244 228 3.16
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 296 354 627 237 221 3.15
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 229 281 658 287 280 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 258 314 613 252 298 2.99