Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 212 331 890 348 231 2.97
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 188 279 778 459 308 2.79
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 199 344 826 384 259 2.92
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 200 394 831 359 228 2.99
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 343 440 735 264 230 3.20
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 254 429 787 307 235 3.08
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 228 350 762 356 316 2.91
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 193 303 776 385 355 2.80
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 222 341 829 383 237 2.96
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 226 378 815 354 239 3.00
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 212 358 828 366 248 2.96
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 209 339 813 398 253 2.93
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 179 314 757 435 327 2.79
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 218 369 824 357 244 2.98
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 176 260 763 443 370 2.72
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 191 243 705 439 434 2.66
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 167 279 712 429 425 2.67
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 218 363 777 346 308 2.92
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 248 466 730 297 271 3.06
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 321 462 712 252 265 3.16
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 309 434 761 271 237 3.15
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 218 383 773 344 294 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 253 416 746 273 324 3.00