Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 92 89 323 155 99 2.89
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 77 104 324 143 110 2.86
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 81 107 313 163 94 2.89
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 84 126 316 134 98 2.95
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 98 150 284 133 93 3.04
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 95 145 295 132 91 3.03
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 86 115 313 133 111 2.91
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 88 110 303 149 108 2.90
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 84 115 304 162 93 2.91
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 89 129 316 137 87 2.99
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 80 120 323 142 93 2.94
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 77 120 313 154 94 2.91
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 72 106 303 161 116 2.81
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 80 127 314 142 95 2.94
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 73 122 295 160 108 2.86
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 65 113 286 162 132 2.76
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 71 118 306 149 114 2.85
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 84 135 299 122 118 2.93
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 100 137 270 132 119 2.96
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 115 158 274 120 91 3.11
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 132 158 274 109 85 3.19
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 100 128 285 144 101 2.98
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 109 122 279 126 122 2.96