Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 97 147 498 168 147 2.89
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 95 148 452 209 153 2.83
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 89 176 473 171 148 2.89
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 101 165 488 173 130 2.94
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 130 171 456 162 138 2.99
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 117 200 453 151 136 3.01
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 101 201 418 170 167 2.90
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 92 172 450 169 174 2.85
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 98 164 469 180 146 2.89
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 101 173 474 159 150 2.92
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 106 162 477 160 152 2.91
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 101 163 444 191 158 2.87
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 95 169 411 176 206 2.78
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 97 188 441 173 158 2.90
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 89 131 464 197 176 2.77
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 82 139 431 198 207 2.71
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 85 146 465 176 185 2.78
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 88 173 460 172 164 2.86
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 120 201 405 143 188 2.93
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 158 218 417 135 129 3.13
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 153 231 432 112 129 3.16
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 112 200 443 148 154 2.97
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 131 189 425 143 169 2.97