Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 53 102 276 86 67 2.98
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 51 100 274 99 60 2.97
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 47 121 277 85 54 3.04
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 58 118 262 93 53 3.06
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 64 125 262 78 55 3.11
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 61 135 256 76 56 3.12
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 60 117 259 77 71 3.03
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 49 110 248 96 81 2.91
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 55 123 257 85 64 3.03
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 56 125 267 74 62 3.07
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 45 128 270 81 60 3.03
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 48 115 271 88 62 3.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 46 102 271 91 74 2.92
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 50 120 274 84 56 3.04
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 50 100 274 94 66 2.96
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 38 108 258 95 85 2.86
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 46 102 261 91 84 2.89
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 35 113 246 111 79 2.85
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 59 121 230 88 86 2.96
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 75 127 239 80 63 3.12
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 84 135 238 69 58 3.20
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 54 126 261 71 72 3.03
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 57 116 250 80 81 2.98