Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 110 176 392 119 80 3.13
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 96 164 389 152 76 3.06
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 100 173 382 140 82 3.08
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 105 188 384 128 72 3.14
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 132 195 359 116 75 3.22
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 128 195 362 118 74 3.21
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 117 176 362 129 93 3.11
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 106 162 353 165 91 3.03
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 115 178 373 133 78 3.14
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 132 184 369 120 72 3.21
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 115 192 345 139 86 3.13
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 114 174 366 131 92 3.10
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 94 156 369 149 109 2.97
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 101 182 385 119 90 3.10
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 99 165 376 151 86 3.05
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 96 147 349 173 112 2.93
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 102 158 351 162 104 2.99
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 106 169 355 139 108 3.03
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 133 193 349 105 97 3.18
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 167 200 323 116 71 3.31
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 178 216 326 95 62 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 124 189 363 112 89 3.17
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 133 167 359 112 106 3.12