Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 126 150 474 191 158 2.90
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 108 138 417 233 203 2.74
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 110 172 454 210 153 2.89
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 118 190 457 191 143 2.95
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 171 213 409 168 138 3.10
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 133 203 434 187 142 3.00
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 119 206 419 180 175 2.92
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 123 160 420 202 194 2.83
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 111 200 436 205 147 2.93
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 126 183 447 196 147 2.95
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 104 184 475 195 141 2.92
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 113 185 466 189 146 2.94
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 109 164 429 222 175 2.83
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 124 201 469 176 129 3.01
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 90 142 439 235 193 2.73
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 88 145 407 227 232 2.66
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 89 144 401 219 246 2.65
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 102 174 438 188 197 2.81
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 138 207 421 167 166 2.99
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 181 232 411 153 122 3.18
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 161 225 432 148 133 3.12
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 117 198 427 191 166 2.92
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 107 184 440 184 184 2.86