Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 100 148 539 267 171 2.79
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 91 119 466 320 229 2.61
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 98 151 529 281 166 2.78
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 95 207 515 241 167 2.85
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 167 235 481 194 148 3.06
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 118 234 515 202 156 2.96
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 110 190 469 239 217 2.79
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 93 162 458 271 241 2.67
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 89 189 496 266 185 2.78
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 99 197 503 247 179 2.83
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 91 185 540 251 158 2.84
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 92 194 517 252 170 2.83
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 76 174 477 283 215 2.68
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 91 214 524 239 157 2.87
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 77 169 481 265 233 2.67
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 69 156 456 289 255 2.59
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 68 157 425 295 280 2.54
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 86 184 468 272 215 2.72
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 146 265 473 177 164 3.04
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 207 266 435 186 131 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 168 266 450 194 147 3.09
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 118 206 499 234 168 2.90
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 128 215 478 208 196 2.89