Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 92 158 460 214 112 2.91
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 87 155 387 254 153 2.78
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 95 160 450 219 112 2.91
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 98 196 448 201 93 3.00
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 159 239 402 160 76 3.24
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 124 248 417 172 75 3.17
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 93 189 417 196 141 2.90
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 80 172 409 218 157 2.81
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 93 190 458 191 104 2.98
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 95 211 461 171 98 3.03
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 104 178 457 199 98 2.99
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 106 183 448 193 106 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 91 154 425 234 132 2.84
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 112 209 454 172 89 3.08
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 86 157 419 233 141 2.82
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 80 129 415 242 170 2.72
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 80 154 365 244 193 2.69
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 87 160 425 204 160 2.82
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 126 213 415 163 119 3.06
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 179 232 381 152 92 3.25
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 172 237 394 148 85 3.25
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 126 203 416 191 100 3.06
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 123 171 410 193 139 2.95