Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 124 271 717 288 134 2.98
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 96 244 646 359 189 2.80
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 102 266 688 330 148 2.90
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 109 338 692 273 122 3.03
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 221 366 621 205 121 3.24
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 157 390 654 231 102 3.18
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 124 322 611 300 177 2.95
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 116 271 636 324 187 2.87
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 126 331 656 291 130 3.02
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 141 359 654 240 140 3.08
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 112 330 708 248 136 3.02
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 110 304 705 275 140 2.98
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 95 257 651 333 198 2.82
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 127 340 706 236 125 3.07
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 101 278 671 306 178 2.88
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 88 251 605 340 250 2.73
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 92 249 599 340 254 2.73
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 109 303 621 303 198 2.88
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 183 377 613 205 156 3.15
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 272 395 566 191 110 3.34
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 227 415 582 212 98 3.30
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 164 331 631 254 154 3.06
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 151 328 631 244 180 3.02