Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 90 159 477 175 142 2.88
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 94 200 446 181 122 2.96
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 91 142 473 204 133 2.86
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 94 153 464 189 143 2.87
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 179 204 395 147 118 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 137 184 452 148 122 3.06
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 112 167 421 175 168 2.88
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 93 150 442 187 171 2.81
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 95 152 482 184 130 2.90
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 92 191 447 162 151 2.91
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 93 141 486 181 142 2.87
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 95 156 472 161 159 2.87
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 81 139 431 206 186 2.73
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 87 166 473 164 153 2.88
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 82 166 434 191 170 2.81
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 71 135 420 194 223 2.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 93 179 440 171 160 2.88
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 89 181 414 176 183 2.82
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 109 194 398 155 187 2.89
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 154 203 411 139 136 3.10
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 165 240 408 111 119 3.21
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 109 205 436 148 145 2.99
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 113 186 398 159 187 2.88