Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 89 178 539 228 130 2.89
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 96 220 518 216 114 2.97
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 96 178 513 244 133 2.88
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 95 207 495 237 130 2.91
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 215 234 451 165 99 3.26
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 140 256 480 172 116 3.11
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 102 217 479 204 162 2.91
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 97 205 471 237 154 2.87
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 97 215 499 228 125 2.94
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 115 209 497 200 143 2.96
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 89 190 494 258 133 2.87
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 78 206 498 248 134 2.87
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 69 188 473 258 176 2.76
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 87 220 504 214 139 2.92
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 77 198 479 247 163 2.81
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 67 167 430 275 225 2.64
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 91 216 470 239 148 2.88
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 81 189 443 279 172 2.77
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 103 210 444 234 173 2.86
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 172 239 445 188 120 3.13
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 171 280 454 148 111 3.22
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 108 229 478 219 130 2.97
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 113 209 452 196 194 2.87