Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 170 305 662 250 206 2.99
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 148 321 646 276 202 2.96
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 144 294 655 297 203 2.92
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 139 358 643 259 194 2.99
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 225 363 611 210 184 3.15
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 177 361 645 225 185 3.08
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 147 335 632 246 233 2.95
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 140 300 594 295 264 2.85
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 139 351 650 256 197 2.99
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 156 334 667 239 197 3.01
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 155 274 698 248 218 2.94
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 156 308 652 264 213 2.96
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 132 278 652 268 263 2.84
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 147 336 676 229 205 2.99
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 128 286 665 277 237 2.87
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 128 264 599 310 292 2.77
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 137 303 636 269 248 2.88
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 149 307 619 269 249 2.90
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 180 326 585 227 275 2.94
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 236 333 577 229 218 3.09
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 235 352 585 217 204 3.12
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 173 308 626 246 240 2.95
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 185 325 593 231 259 2.97