Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 192 287 810 297 213 2.97
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 175 284 786 342 212 2.93
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 180 263 795 348 213 2.92
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 176 326 785 290 222 2.97
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 256 352 722 267 202 3.11
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 216 350 753 267 213 3.05
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 181 309 722 301 286 2.89
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 177 268 705 327 322 2.81
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 190 312 773 314 210 2.98
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 192 325 758 284 240 2.97
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 189 307 753 339 211 2.96
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 179 316 774 314 216 2.96
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 167 263 712 349 308 2.80
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 200 331 763 295 210 3.01
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 158 265 721 394 261 2.81
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 149 230 693 394 333 2.70
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 166 281 692 371 289 2.81
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 165 279 711 360 284 2.82
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 229 350 668 283 269 2.99
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 282 399 649 250 219 3.15
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 282 402 665 248 202 3.17
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 195 331 708 316 249 2.95
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 218 328 691 273 289 2.95