Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 96 126 370 122 110 2.97
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 95 126 335 145 123 2.91
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 92 134 340 144 114 2.93
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 97 153 340 118 116 3.00
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 118 178 303 117 108 3.10
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 120 161 329 111 103 3.10
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 101 146 322 133 122 2.96
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 95 137 311 145 136 2.89
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 96 148 329 134 117 2.97
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 110 158 326 114 116 3.04
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 105 150 334 144 91 3.04
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 96 146 340 144 98 3.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 79 135 311 178 121 2.85
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 96 156 343 137 92 3.03
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 94 129 334 146 121 2.91
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 83 122 304 164 151 2.78
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 88 131 303 163 139 2.84
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 95 134 320 139 136 2.89
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 109 152 297 126 140 2.96
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 147 169 297 117 94 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 159 182 283 101 99 3.24
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 125 152 312 124 111 3.07
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 122 141 308 117 136 3.00