Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 60 165 394 143 85 2.97
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 57 150 377 174 89 2.90
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 56 165 408 142 76 2.98
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 66 172 399 127 83 3.01
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 100 206 351 115 75 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 82 205 371 110 79 3.12
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 59 186 358 128 116 2.93
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 50 172 364 149 112 2.88
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 60 178 385 133 91 2.98
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 72 175 392 125 83 3.03
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 66 168 403 122 88 3.00
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 54 186 381 137 89 2.98
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 52 150 376 167 102 2.86
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 65 177 398 124 83 3.02
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 62 142 357 177 109 2.85
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 48 119 351 190 139 2.70
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 47 136 362 177 125 2.77
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 60 151 357 156 123 2.85
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 82 187 359 118 101 3.04
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 135 184 328 120 80 3.21
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 143 194 350 86 74 3.29
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 93 170 363 134 87 3.06
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 86 171 358 120 112 3.00