Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 100 136 494 250 200 2.73
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 105 151 476 267 181 2.77
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 98 159 463 253 207 2.74
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 99 165 466 249 201 2.76
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 234 218 418 155 155 3.19
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 159 218 461 177 165 3.02
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 115 179 465 209 212 2.81
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 107 181 446 228 218 2.77
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 109 201 460 231 179 2.86
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 117 168 485 220 190 2.83
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 110 137 502 240 191 2.78
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 108 141 486 238 207 2.75
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 104 139 433 253 251 2.65
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 128 183 485 198 186 2.89
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 104 150 458 241 227 2.71
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 89 120 432 253 286 2.55
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 100 156 443 237 244 2.69
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 110 140 459 224 247 2.70
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 136 201 434 181 228 2.86
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 189 232 416 169 174 3.08
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 204 233 433 147 163 3.14
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 136 195 462 186 201 2.90
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 131 172 446 185 246 2.79