Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 98 155 723 309 192 2.77
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 101 191 693 314 178 2.81
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 84 174 701 327 191 2.75
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 92 210 680 308 187 2.81
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 261 299 610 184 123 3.26
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 164 290 655 235 133 3.08
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 120 228 638 272 219 2.84
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 103 208 657 280 229 2.78
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 114 220 674 293 176 2.87
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 113 203 687 281 193 2.84
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 104 187 685 312 189 2.80
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 98 180 669 334 196 2.76
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 89 150 637 357 244 2.65
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 96 243 679 291 168 2.87
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 93 194 665 312 213 2.76
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 80 145 608 350 294 2.57
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 84 169 638 329 257 2.66
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 96 169 636 308 268 2.67
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 137 262 636 231 211 2.92
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 190 285 628 214 160 3.09
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 219 324 619 182 133 3.21
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 127 261 672 236 181 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 120 240 648 247 222 2.86