Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 65 61 165 52 51 3.09
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 56 68 167 53 50 3.07
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 60 63 167 52 52 3.07
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 56 74 162 52 50 3.09
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 65 85 143 58 43 3.18
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 58 79 160 56 41 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 65 65 165 46 53 3.11
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 54 70 156 56 58 3.02
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 57 75 158 58 46 3.10
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 62 66 164 55 47 3.10
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 56 69 159 57 53 3.05
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 49 64 164 67 50 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 53 57 153 73 58 2.93
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 57 66 160 61 50 3.05
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 50 73 156 60 55 3.01
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 51 60 151 71 61 2.92
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 56 73 146 63 56 3.03
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 48 76 152 59 59 2.99
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 64 78 141 60 51 3.11
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 75 78 148 54 39 3.24
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 68 86 143 55 42 3.21
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 60 72 153 55 54 3.07
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 60 75 158 53 48 3.12