Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 66 88 258 80 59 3.04
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 66 101 242 76 66 3.05
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 60 94 249 92 56 3.02
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 62 110 235 90 54 3.07
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 80 120 218 78 55 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 72 113 230 82 54 3.12
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 63 115 228 77 68 3.05
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 61 85 239 89 77 2.93
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 58 91 251 88 63 2.99
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 75 99 233 83 61 3.08
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 61 108 241 88 53 3.07
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 52 96 239 102 62 2.95
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 56 87 231 102 75 2.90
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 66 90 255 86 54 3.05
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 49 93 228 122 59 2.91
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 45 84 229 110 83 2.81
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 52 87 229 115 68 2.89
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 53 106 224 97 71 2.95
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 76 102 225 85 63 3.08
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 101 110 209 77 54 3.23
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 91 106 226 80 48 3.20
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 69 82 246 88 66 3.00
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 66 104 219 86 76 3.00