Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 89 101 231 109 83 3.01
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 77 99 218 120 99 2.89
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 83 138 201 111 80 3.05
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 84 136 227 95 71 3.11
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 103 152 199 88 71 3.21
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 91 150 212 84 76 3.16
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 121 130 209 77 76 3.23
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 92 130 223 94 74 3.12
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 86 140 220 89 78 3.11
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 97 130 234 76 76 3.16
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 84 112 224 104 89 3.00
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 73 106 231 116 87 2.94
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 77 87 236 112 101 2.88
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 79 112 224 110 88 2.97
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 80 105 221 115 92 2.94
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 75 102 215 123 98 2.89
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 72 100 211 125 105 2.85
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 75 104 221 104 109 2.89
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 103 118 209 95 88 3.09
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 97 125 211 97 83 3.09
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 101 120 218 96 78 3.11
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 86 119 208 113 87 3.01
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 94 110 210 92 107 2.99