Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 77 86 229 91 82 2.97
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 65 80 219 88 113 2.82
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 75 97 219 81 93 2.96
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 72 106 216 84 87 2.99
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 91 104 211 75 84 3.08
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 91 113 201 66 94 3.07
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 82 102 208 77 96 2.99
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 80 96 220 71 98 2.98
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 73 99 218 78 97 2.95
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 75 102 215 80 93 2.98
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 68 94 221 86 96 2.92
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 58 89 222 103 93 2.85
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 57 88 207 103 110 2.79
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 66 103 214 98 84 2.95
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 64 86 224 92 99 2.87
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 57 79 211 95 123 2.74
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 57 93 200 89 126 2.76
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 58 83 210 79 135 2.73
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 71 99 207 78 110 2.90
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 82 124 204 79 76 3.10
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 94 125 213 67 66 3.20
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 79 92 216 89 89 2.97
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 84 95 205 72 109 2.95