Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 82 102 366 148 129 2.83
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 71 105 347 172 132 2.77
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 68 122 361 156 120 2.83
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 80 129 355 135 128 2.88
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 114 166 318 116 113 3.06
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 107 153 336 126 105 3.04
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 105 137 333 129 123 2.97
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 85 147 324 147 124 2.91
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 74 150 338 152 113 2.90
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 100 155 330 130 112 3.00
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 80 144 337 148 118 2.90
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 75 117 355 155 125 2.83
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 66 117 337 165 142 2.76
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 73 143 340 154 117 2.88
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 80 118 347 140 142 2.82
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 60 115 312 172 168 2.67
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 66 111 345 146 159 2.73
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 93 148 311 147 128 2.92
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 71 113 321 149 173 2.71
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 118 149 319 126 115 3.04
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 119 139 332 126 111 3.04
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 85 128 334 145 135 2.86
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 99 122 314 140 152 2.85