Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 88 133 387 181 166 2.79
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 80 135 365 193 182 2.73
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 82 141 368 188 176 2.75
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 92 161 365 177 160 2.84
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 166 172 325 156 136 3.08
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 136 202 335 133 149 3.05
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 126 186 319 149 175 2.94
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 102 164 359 160 170 2.86
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 93 168 363 174 157 2.86
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 118 198 314 177 148 2.96
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 90 163 349 194 159 2.82
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 72 155 342 208 178 2.72
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 75 149 326 199 206 2.67
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 86 157 349 206 157 2.80
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 93 142 385 183 152 2.83
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 68 121 335 203 228 2.58
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 71 122 349 221 192 2.64
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 97 155 378 173 152 2.87
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 80 130 339 164 242 2.63
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 155 188 316 148 148 3.06
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 137 192 338 137 151 3.03
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 104 137 361 168 185 2.80
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 110 147 339 152 207 2.79