Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 127 133 323 107 67 3.19
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 101 124 315 142 75 3.04
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 116 149 330 106 56 3.22
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 131 173 291 107 55 3.29
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 146 162 290 99 60 3.31
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 152 165 286 91 63 3.33
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 178 166 266 95 52 3.43
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 140 155 286 114 62 3.26
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 128 158 296 117 58 3.24
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 140 163 291 99 64 3.29
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 118 151 286 120 82 3.14
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 99 144 299 135 80 3.06
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 98 125 298 135 101 2.98
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 111 145 286 123 92 3.08
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 114 123 296 134 90 3.05
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 105 138 274 144 96 3.02
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 105 108 274 149 121 2.90
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 118 133 267 147 92 3.05
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 122 126 275 119 115 3.03
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 127 139 282 126 83 3.13
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 136 137 298 108 78 3.19
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 113 131 290 121 102 3.04
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 120 126 273 113 125 3.00